Bronsfastigheters hemsida: www.bronsen.se

 


Välkommen till M&F's bildarkiv för
Bronsfastigheters projekt Tullhuset i Norrköping
Uppdaterad 03 augusti 2020


   27 maj 2020, förbereder för att kunna gjuta golv i den gamla delen...

Info om hur du navigerar på sidan...

2020 06 17

Förbereder på markplan i gamla delen för att gjuta golv, översikt de andra planet där det är tomt och rent...

2020 05 27

Arbete med paviljongen pågår, lägger singel och isolering på golv i den gamla delen samtidigt som det mäts på nybyggnaden på sidan av befintligt hus.

2020 05 14

Gjuter grunden på den blivande paviljongen. Samtidigt körs schaktmaterial och betongmassor från insidan iväg sakta men säkert. Idag har det gått iväg ca 210 ton betong & schaktmassor från insidan av huset...


   5 maj 2020, bilar upp det sista av det gamla golvet...

2020 05 05

Bilar upp det sista av entrégolvet i den gamla delen...

2020 04 30

Schaktar ur i den gamla delen för att kunna skapa nya golv på normalplanet. Arbete med avlopp bla...


   27 april 2020, TISAB är på plats och får upp pelare i blivande paviljongen...

2020 04 27

Börja montera pelare i den nya paviljongen samtidigt som de tar bort golvet i den gamla delen...

2020 04 21

Gjuter under de pelare som skars av igår...


   20 april 2020, tar upp för nya dörrar...

2020 04 20

Tar av pelarna på marknivå, skär upp nytt hål i väggen mot strömmen. Samtidigt gjuts grund på paviljongen...

2020 04 17

Armerar och förbereder för gjutning av den blivande paviljongens grund. På insidan stärks bjälklaget temporärt för fortsatt rivning på insidan. 

2020 04 06

Skär ner stålkonstruktion i den västra delen av befintlig paviljong.


   19 mars 2020, rivning av innertak pågår på plan 3...

2020 03 19

På insidan pågår rivning av tak & väggar medans på utsidan har arbete med schaktning för blivande paviljong påbörjats.

2020 03 02

Nu tas ytskikten bort för att visa vad som döljer sig under...


   18 februari 2020, lättrivning på plan 1 / markplan...

2020 02 18

Rivning pågår...

2020 02 12

Dax att börja riva på insidan, först lättrivning


   11 januari 2020, morgonljus över det Kv Gamla Tullhuset 1...

2020 01 11

Morgonbilder med ett magiskt ljus över Kv Gamla Tullhuset 1, endast exteriörbilder...
2016 09 14 Bilder från Tullhuset innan förändringar, både interiört & exteriört...


   5 augusti 2015, gamla Tullhuset används som fikarum för grabbarna...

2015 08 05

En första översikt inne i Tullhuset - endast några få bilder
   

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk ovan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida. Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktioner:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.
Copyright: Sofia Andersson, M&F Foto

Web Analytics
 

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Foto / M&F Data , Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping