Vrinnevisjukhuset, Vision 2020:
www.regionostergotland.se/om-regionen/bygga-for-framtidens-vard/vrinnevi-vision-2020

 


Bildarkiv för Vision 2020 - Vrinnevisjukhuset
Region Östergötlands om- och nybyggnationer på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Uppdaterad 06 januari 2020


Följ byggnationerna i bilder för att se de nya delarna av Vrinnevisjukhuset växa fram.

Projekt - Ögonoperation och mottagning

Projekt ombyggnation för ögonoperation och mottagning i befintligt hus 51

Bilder från september 2019 -

Se bilder >>>

 
Projekt - Block D, hus 43

Projekt Block D, hus 43
Nybyggnation för vårdavdelningar och mottagningar (Hus 43). Här pågår just nu mark- och sprängningsarbeten fram till våren 2020.
Byggtid: 2019 - 2024
Bilder från september 2019 -

Se bilder >>>

 
Projekt - Block D, hus 33

Projekt Block D, hus 33
Byggnationen av en ny huskropp som ska rymma sjukhusets utbyggda vårdavdelningar. Byggtid 2017-2022. De första vårdavdelningarna planeras att flytta in i hösten 2020.
Bilder från mars 2017 -

Se bilder >>>

 
Projekt - ny Akuthall

Projekt nya Akuthall tom "tätt hus"

Bilder från februari 2017 - januari 2018.

Se bilder >>>

Bildinstruktioner:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.
Copyright: Sofia Andersson, M&F Foto

Web Analytics
 

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Foto / M&F Data, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping

 

§