Lundbergs projekt Elitseglaren - hemsida: www.elitseglaren.se

 


Välkommen till M&F's bildarkiv
för Lundbergs projekt Elitseglaren
Uppdaterad 19 januari 2021


   15 juni 2020, Elitseglarens fasad åt ena hållet..

Info om hur du navigerar på sidan...

2020 11 11 Sista etappen närmar sig slutet. Det sista på innergården fixas med gräs och planteringar. Där byggbodarna tidigare stod läggs nu marksten bla.
2020 11 11 Översiktsbilder exteriört
Spridningstillstånd godkänt av Lantmäteriet
2020 08 05 Glas på balkongerna monteras på hus 13. Marksten läggs på gård 2. Hus 12 tittar i några lägenheter.
2020 06 15 Exteriörbilder på de olika husen. Från lägenheterna där kök är monerade i Hus 9. Även bilder från lågdelen Hus 15 som ligger mellan Hus 8 & 11.
2020 04 29 Några få bilder tagna från Framtidens US.
2020 04 29 Gård 1 ser nästan helt klart ut med planteringar och gräs. Exteriröbilder på husen 1-4 och 14 bla. Interiört från hus 9 där inredning & kök monteras, div installationer pågår, badrum har fått kakel / klinker. Hus 11 läggs golv bla...


   17 mars 2020, tittar upp på fasaden på Hus 2 & 3

2020 03 17 Trapphus 8 & 9 där det pågår montage av kök & badrumsinredning. Det läggs klinkers i utanför lägenheterna och lägenhetsdörrar monteras. Samtidigt som det skapas rum i trapphus 15. Även några exteriörtbilder. 


   20 januari 2020, det putsat fönster och balkongena städas...

2020 01 20 Trapphus 1, hyresgäster flyttar in, utsikt från balkog bla. Trapphus 9 sätter klinker, gipsar och målar för att nämna något.


   13 november 2019, blåser ut lösull i trapphus 4...

2019 11 13 Hus 5, 6 & 7 lägger de tätt med tak på. På innergården brevid pågår markarbeten med sten, cykelställ, bänkar mm. I trapphus 10 läggs kakel, klinkers och köken har kommit på plats bla. I trapphus 4 blåser man ut lösull på översta våningen samtidigt som det pågår arbete med målning i trapphuset.
2019 10 03 Provtryck på innergård 2 och det läggs marksten mellan gårdarna. I trapphus 8 pågrå det montering av fönster och i trapphus 7 pågår kökmonteringar. I hus 12 har man just börjat göra rumsindelningar.


   20 augusti 2019, arbete med trappräcken pågår...

2019 08 20 Trapphus 6 står snart redo för inflyttningar och de första sker i helgen. Det pågår städning, fäster trappräcken, lägger sten, fäster trappräcken samtidigt som de första nycklarna lämnas ut. Förbereder för asfalt på gården utanför Hus 11, 12 där en "prime" läggs för att asfalten ska fästa bättre.
2019 06 27 Etapp 1 pågår teglning av fasad på gaveln samtidigt som det målas på fasaden där det är putsade väggar. Det skapas miljöer inne på gården med plattor mm. 


   28 maj 2019, montage stomme pågår i kvarter 2

2019 05 28 Montage stomme pågår i kvarter 2, översiktbilder i trapphus 3 kök, badrum, lägger golv mm. Gjuter bjälklag plan 5 i Hus 8, därefter går jag Hus 9 neråt för att komma till marknivå igen.
2019 03 26 Montage stomme pågår i kvarter 2, översiktbilder i trapphus5 & 6 där det pågår allt från målning, tätning till golv, kakel, kök mm


   4 februari 2019, stommemontage har just påbörjats i område 2...

2019 02 04 Stomme i område 2 påbörjat, Trapphus 5 pågår rumsindelning, trapphus 6 monteras det kök samtidigt som spackling och målning pågår...
2018 11 14 Översikt på byggnationen, samtidigt har Lundbergs besök av riksbanksfolk...


    20 september 2018, två av de glada herrarna som arbetar i projektet Elitseglaren...

2018 09 20 Montering prefab, leverans av fönster samtidigt som det pågår el & div rörinstallationer på taket...


    1 augusti 2018, montering av el & div rör uppe på taket...

2018 08 01 Översiktsbilder, montering prefab...
2018 07 20 Montering av kranarm på kran nr 2
Första delen är ca 16 meter lång & väger 12 ton. Hela armen blir ca 40 m och krokhöjd över mark är 32 m


    18 juli 2018, dax för montage av tornkran nr 2...

2018 07 18 Dags för montering av kran nr 2
2018 05 15 Översiktsbilder montering stomme etapp 1 pågår förfullt, samtidigt som det förbereds för gjutning av platta bla
2018 05 15 Översiktsbilder i form av "pano" (flera monterade bilder som blir till en bild) 


    13 mars 2018, montage av prefab pågår...

2018 03 13 Översiktsbilder byggnationen...


    7 september 2017, Louise Lindh, VD Lundbergs inviger projektet...

2017 09 07 Pålslag för projektet Elitseglaren i Linköping

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk ovan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida. Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktioner:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.
Copyright: Sofia Andersson, M&F Foto

web
analytics
 

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Foto / M&F Data, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping