E.ON - hemsida:
www.eon.se

 


Välkommen till M&F's bildarkiv för E.ON i Örebro
uppdaterad 06 oktober 2012


   3 maj 2012 - arbete vid blivande krossen pågår...

 

Login
(Bildsidorna kräver inloggning..)

Bilder - Projekt Bio70:

2012 09 07 Ångblåsning för att få rent på insidan av ångledningarna innan inkoppling till turbin, ca 50 bars tryck...
2012 06 27 Översiktsbilder blivande kross, montage av turbin pågår, bilder från ställverken...
2012 05 03 Blivande krossen, översikt samtliga våningsplan...


   16 mars 2012 - kondensor nr 2 lyfts / skjuts på plats...

2012 03 16 Kondensor nr 2 lyfts / skjuts på plats, vikt 22 ton
2012 03 15 Kondensor 1 lyfts / skjuts på plats, vikt 22 ton
2012 03 02 Lyft av bandgång...


   21 feberuari 2012 - rökgaskondensorn lyfts på plats...

2012 02 21 Rökgaskondensor anländer och lyfts på plats. Kondensorn väger 40 ton...


   1 februari 2012 - filter 1 av 2 flyttas från gården & lyfts på plats vid E.ON i Örebro...

2012 02 01 Filter nr 1 flyttas från gården till sin plats vid pannhuset. Filtret väger ca 35 ton...
2012 01 27 Rundvandring med Peter i pannhuset, samtliga våningsplan, arbete med hissar, bilder inne från pannan...
2011 12 20 Montering stomme/betongelement blivande "bottenaskrummet"...


   23 november 2011 - fotat från skorsten...

2011 11 23 Fläktarna har anlänt, översikt installationer i pannhuset mm...
2011 11 10 Sätter Paroc, momtage stomme, skyddsrond mm...


   29 september 2011 - lägger tak på pannhuset...

2011 09 29 Lägger tak på pannhuset, översikt blivande bränslemottagningen & murar väggar ställverket på framsidan...
2011 09 25 Innan takläggning på pannhuset, takstolarna är på plats...


   1 september 2011 - förberedelser inför lyft av överhettare...

2011 09 01 Förberedelse lyft av överhettare...
2011 08 30 2 sektioner till eldstaden lyfts i pannhuset...
Varje del väger 75 ton och är 27 meter hög...
2011 07 05 Montage av prefab på framsidan,
Översikt vid bränslemottagningen
Montage stomme på baksidan...


   20 juni 2011 - i en form vid blivande bränslemottagningen pågår arbete...

2011 06 20 Nedmontering pågår i gamla turbinhallen,
Förbereder för gjutning vid bränslemottagningen
Montage stomme på baksidan...

Förebereder gjutning av plattan för ställverket på framsidan...
2011 05 19 Börjat resa stomme...


   9 maj 2011 - Översikt över baksidan...

2011 05 09 Nedmontering generator & ångturbin i turbinhallen,
Översiktsbilder vid nya bränslemottagningen
Förbereder för den stora kranen...

Ställverket kommit upp i "rätt" höjd...
2011 04 14 Nedmontering generator & ångturbin i turbinhallen,
Skyddsrond på bygget
Gjutit färdigt platta för rökgasfläktrum

Översikt vid "skrot lagret" & över baksidan...
2011 04 13 Rest prefabväggar till nya fläkt & pannrum
Nedmontering generator & ångturbin i turbinhallen,
Gjuter platta för rökgasfläktrum

Börjat montering av ställverk, en våning gjord...


   26 januari 2011 - Nedmontering påbörjad...

2011 01 26 Städar på gården efter rivningen & börjat nedmontering i turbinhallen...


   16 december 2010 - Rivning pågår...

2010 12 16 Rivning pågår förfullt...
2010 11 10 River mot innergården, även bilder interiört markplan & våningen över...


   19 september 2010 - Rivningen är påbörjad i Projekt Bio70...

2010 09 16 Översiktsbilder - börjat rivningen exteriört...

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk nedan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida.
Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktion:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Data / M&F Foto, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping