E.ON - hemsida:
www.eon.se

 


Välkommen till M&F's bildarkiv för E.ON Bråvallaverket
uppdaterad 03 november 2014


   6 november 2013 - börjat bli tomt i Triangeln 11...

2014 10 06 Bråvallaverket / Triangeln 11 & NE Station / Triangeln 10
Bilder från de tömda miljöerna

Bråvallaverket - ett avvecklingsprojekt:

2014 03 10 NE Station / Triangeln 10
Bilder från gården, G0+G2 & driftrum...
2014 03 10 Bråvallaverket / Triangeln 11
Rivning av pannan avslutad...
2013 11 06 NE Station / Triangeln 10
Turbinplanet är nu tömt, översiktsbilder...
2013 09 13 Bråvallaverket / Triangeln 11
Ställverket - översiktsbilder
2013 09 13 NE Station / Triangeln 10
Cisternerna på gården - rivning pågår..


   4 september 2013 - rivning i pannhuset, bilden tagen från plan 22.8...

2013 09 04 Bråvallaverket / Triangeln 11
Rivning pågår i pannhuset, bilder från plan 22.8
2013 09 04 NE Station / Triangeln 10
Cisternerna på gården - börjat ta bort isolering..
2013 05 20 Bråvallaverket / Triangeln 11
Rivning panna just påbörjad...
2013 05 20 NE Station / Triangeln 10
Turbinplanet är nu tömt...
2013 04 17 Bråvallaverket / Triangeln 11
Översiktsbilder vägg som temporärt ska flyttas...


   12 mars 2013 - rivning av turbin pågår...

2013 03 12 Bråvallaverket / Triangeln 11
Rivning pågår, bilder från turbinplanet & vid transformatorstation HT 1..
2013 03 12 NE Station / Triangeln 10
Översiktbilder över gården


   20 februari 2013 - rivning av turbin pågår...

2013 02 20 Rivning av turbin pågår & Översiktsbilder vid Transformatorstation HT 1...


   4 februari 2013 - rivning vid HT1 pågår...

2013 02 04 Transformatorstation HT 1 - rivning pågår
Skyddsrum
- översiktsbilder
2013 01 17 Batterirum i Hus K - klart för skrotning
Transformatorstation HT 1 - rivning pågår
NA station / Mavastugan -
förbereder för sanering

Översiktbilder på plan +10.9

Bilder från 2012 - innan rivning är påbörjad


   augusti 2011 - en översikt från luften...

Arkivbilder 2 stycken översiktbilder från luften...


   20 mars 2012 - bilder från NE-stationen...

2012 03 20 Turbinen har lämnat huset & lite bilder från NE-station...
2012 03 20 Turbin lyfts för att köras till Berlin...
Bilder tagna av Anders Regner & Per-Inge Andersson
2012 03 01 Lyft av rör i samband med nedmontering av turbin...


   9 november 2011 - på taket...

2012 02 29 E.ON skyltarna monteras ner från skorsten...
2012 02 08 Kompletteringsfotning de nedre våningsplanen i huset...
2012 01 26 Kompletteringsfotning för offertförfrågan - balkar, domen & ställverk fotat bla...


   9 november 2011 - på taket...

2011 11 09 Innan avvecklingen är i full gång...
2011 11 02 En första fotning då nermontering påbörjats...

Bilder per våningsplan - innan rivningsarbete:

  + 64.00
  + 56.50
  + 49.50
  + 34.70
  + 22.80
  + 14.50
  + 10.90
  + 7.00
  + 2.90
  + 00.50
  "NE-station"
  "Relärum"
  "Ställverk"

x

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk nedan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida.
Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktion:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Data / M&F Foto, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping