E.ON - hemsida:
www.eon.se

 


Välkommen till M&F's bildarkiv för HVC Ingelsta
uppdaterad 07 februari 2022


   23 februari 2021, översikt från luften över projektet...

  Bilder - Projekt HVC Ingelsta, Norrköping:

2021 10 07 Översikt samtliga våningsplan interiört...
2021 05 20 Översikt byggnationen där div installationer pågår, bla ventilation och elstegar...
2021 03 30 Lyft av värmeväxlare och översikt byggnationen där det pågår installationarbeten i ställverket...

 
  23 februari 2021, Skyltar monteras på fasaden...

2021 02 23 Översiksbilder från luften, tagna med drönare
Bilderna tagna med drönare - spridningstillstånd godkänt av Lantmäteriet den 6 april 2021
2021 02 23 Provtryckning...


   23 februari 2021, montering av logga på fasad....

2021 02 23 Montage av E.ON-loggan på fasaden
2021 02 05 Tranformatorer ska lyftas in i pannhuset, Den lilla väger 3,5 ton och den stora 9 ton...


   4 februari 2021, tidig morgon och arbetet pågår förfullt...

2021 02 04 Dax att lyfta upp ställverk i pannhuset...

 
  18 november 2020, del av "Baghouse Filter" lyfts på plats. Delen väger ca 41 ton...

2020 11 18 Del av askfilter / "Baghouse Filter" lyfts på plats. Denna del väger drygt 40 ton.
2020 11 06 24 ton tung tank lyfts på plats på gården
2020 11 03 Översikt över sajten, på gården pågår montering av plåt på tanken, samtidigt som de förbereder för färdigställande av "ask-filter" som tillverkas på plats...

 
  21 augusti 2020, pannan flyttas från Slottshagen till Ingelsta och sedan lyfts på plats i pannhuset...

2020 09 10 Skorsten ska resas i två lyft...
2020 08 21 Översiktsbilder från luften när pannan lyfts på plats...
Bilderna tagna med drönare - spridningstillstånd godkänt av Lantmäteriet den 27 augusti 2020
2020 08 21 Del av pannan ska ner i pannhuset. Stor lyft som kräver två mobila kranar där den ena kranen är 66 meter och tar 500 ton i vikt så de 65 ton som pann-delen väger kommer inte vara några problem...


   11 augusti 2020, översikt från luften innan montering av pannan...

2020 08 21 Del av pannan ska flyttas från Tunghantering på Slottshagen till HVC Ingelsta. Resan gick genom halva Norrköping med en start kl 01.00 och framme på byggnationen kl 04.00.
2020 08 11 Förbereder inför inlyft av eldstad / pannan
2020 08 11 Översiktsbilder från luften på byggsajten
Bilderna tagna med drönare - spridningstillstånd godkänt av Lantmäteriet den 27 augusti 2020
2020 06 29 Montering av parock pågår...


   5 maj 2020, montage av stomme pågår...

2020 05 07 Stommemontage pågår och avlastning av material från lastbil... 
2020 04 28 Stommemontage påbörjad. Kommunikationschef Björn Persson och projektledare Peter Arnoldson går en rundtur tillsammans.


   29 oktober 2019, övrsikt på sajten...

2019 10 29 Översikt över sajten. Här läggs fjärrvärmerör, arbete pågår med hiss-schakt och övriga grundarbeten.
2019 08 23 Första spadtag för projektet HVC Ingelsta
Jonas Lind, E.ON inledde spadtaget med några ord sedan fick Lars Stjernkvist och  Per-Anders Tauson, chef för E.ON City Energy Solutions ta det första spadtaget.


   25 juni 2019, första fotograferingen när markförberedningen pågår...

2019 06 25 Första fotograferingen, börjat med markarbetet...

   27 juni 2019, en första översikt över HVC Ingelsta i Norrköping

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk nedan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida.
Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktioner:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.
Copyright: Sofia Andersson, M&F Foto

Web Analytics Made Easy -
StatCounter

 

Sofia Andersson, vcardfil, mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Foto / M&F Data, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping