Framtidens US, Landstinget i Östergötland: www.lio.se/framtidensus

 


Bildarkiv för Framtidens US
Landstinget i Östergötlands om- och nybyggnationer på Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 28 november 2019

Info om hur du navigerar på sidan...

Bilder under 2012 - indelade per fototillfälle:

Samtliga bilder 20 december 2012

Vid Östra gjuts en kulvert mellan hus 441 och 443 och Västra byggområdet pågår montage stomme

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 12 december 2012

Vid både Östra och Västra byggområdet pågår montage stomme

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 6 december 2012

Översiktbilder på samtliga byggarbetsområden.
Östra - montage stomme
Västra - förbereder för montage stomme
P-Hus - schaktat färdigt på djupet, pålning pågår
Hälsovägen - Gräver och schaktar

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 20 november 2012

Östra byggområdet sker gjutning av k-ändar på det första bjälklaget till blivande hus 443...

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 14 november 2012

Östra byggområdet (hus 443) montering första bjälklaget...

Se bilder >>>

 

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

 oktober
2012, översikt västra byggområdet - (blivande Hus 438 + 439)...

Samtliga bilder 30 oktober 2012

Östra byggområdet (hus 443) stomme montage just påbörjat, blivande hus 443. Vid nya Hälsovägen pågår sprängning och schaktning. Det blivande P-huset har nu schaktats ner till djupaste punkten och mätningar pågår...

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 25 oktober 2012

Vid Västra byggområdet är det tidig morgon där en  gjutning av v-vägg just påbörjats. Då betongen max får stigen en halv meter på höjden så får endast 10 kubik betong komma ner i formen per timme... Detta gör att gjutningen beräknas ta 17 timmar.

När väggen är klar väger den 450 ton och är 9 meter hög, 20 meter lång och 90 cm bred.
Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 22 oktober 2012

På Västra byggområdet ser vi formen på första v-väggen där balkongens v-pelare ska vila på. På Östra byggområdet pågår förberedelser för gjutning av platta och en av de sista stora sprängningarna körs kl 12.00. Vid blivande P-hus pågår sågning av berg.

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 1 oktober 2012

Rivning av länkhus vid västra byggområdet (Hus 438 + 439). Vid Östra byggområdet (hus 443 & 448) pågår förberedelser för gjutning av platta till blivande hus 443. Även arbete med att bygga gjutform för kommande hiss pågår. Vid blivande P-hus pågår rivning & borrning...

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 12 september 2012

Rivning av länkhus vid västra byggområdet (Hus 438 + 439). Vid Östra byggområdet (hus 443 & 448) pågår gjutning av plattan till blivande hus 443. Samtidigt borrar man sig igenom väggen som ska bli en koppling mellan nya och gamla delen. Utsiktsbilder från kranen på östra över byggområdet & över blivande P-hus

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 23 augusti 2012

Börjat resa väggar vid Västra byggområdet (Hus 438 + 439).

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 21 augusti 2012

Stomme montage just påbörjad vid Västra byggområdet (Hus 438 + 439). Vid Norra (Hus 443 + 439) pågår arbete med att forma balkar till grunden. Sprängning, schaktning & rivning pågår fortfarande. Rivning av miljöstationen är påbörjad för att göra plats för det kommande P-huset. Samtidigt pågår pålning i området.

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 7 augusti 2012

Vid Norra (Hus 443 + 439) är nu kranen monterad. Sprängning, schaktning & rivning pågår. Västra byggområdet (Hus 438 + 439) fortgår arbetet med grundläggning.

Se bilder >>>

Panorama Östra byggområdet >>>

 

Samtliga bilder 28 juni 2012

En översiktsfotografering inför sommaren 2012
Norra (Hus 443 + 439) och västra byggområdet (Hus 438 + 439)

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 20 juni 2012

Sommarlunch på projektkontoret

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 15 juni 2012

Översikt exteriört Södra Entrén

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 14 juni 2012

 

Västra Byggområdet pågår kranmontage där arbetet med den 30 meter långa kranarmen just påbörjats. Arbetet är på ca 60 meters höjd!

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 13 juni 2012

 

Västra Byggområdet är det dax för kranmontage. Delarna anländer på lastbil och mellanlagras på gräset innan montage. På Östra byggområdet har rivningsarbetet startat även från utsidan på gamla Apoteket.

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 7 juni 2012

 

Västra Byggområdet pågår gjutning av kranfundamentet. Det kommer att gå åt 130 kubik betong vilket innebär att 19 bilar kommer under dagen. Torsdagar är dagen då skyddsronden går varvet över hela byggnationen och vid Östra byggområdet pågår sågning av berg med vajersåg bla.

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 4 maj 2012

 

Vid Fackens Hus (Hus 022) pågår rivning förfullt samtidigt är det dags för ytterligare en sprängning vid östra byggområdet / norra entrén. Vid västra byggområdet monteras pålningsfundamenten som tillverkades på Tisab i Norrköping.

Se bilder >>>

 

Samtliga bilder 2 maj 2012

Pålningsfundament tillverkas på Tisab i Norrköping. 8 stora fundament (och ett antal små) ska tillverkas och dom väger ca 3 ton styck. Då materialet är mycket kraftigt krävs förvärmning upp till 120º innan svetsarbetet kan påbörjas...

Se bilder >>>


 18 april 2012 - norra (blivande hus 443 & 448). 33 hål borrade ca 5 meter & fyllda med 280 kg Dynamex...

Samtliga bilder 18 april 2012

Sprängning på östra byggområdet/norra entrén (Hus 443 + 448) med 33 hål borrade till ca 5 meters djup och fyllda med 280 kg Dynamex. Samtidigt har rivning av ambulansdäck påbörjats. Rivning pågår även vid Fackens hus (Hus 022).

Se bilder >>>

 
Samtliga bilder 5 april 2012
Första stora gjutningen av "grundsula" genomförs på västra byggområdet (Hus 443 + 448) 

Se bilder>>>
 
Samtliga bilder 4 april 2012
Västra - Hus 438+439 - schaktning pågår, förbereder för första större gjutningen av "grundsulan"...
Norra - Hus 443+448
- sprängningsarbetet har påbörjats. Kl 12.00 sprängde Sunne Martinsson en laddning på 27 hål, borrade 6 meter ner och fyllda med ca 8 kg dynamit. Ca 36 kvadrat berg rörde på sig...
Hus 222 - rivning pågår på insidan. Delar av huset ska sparas för att byggas upp på nytt...


Se bilder>>>
 
Samtliga bilder 14 mars 2012
Västra - Hus 438+439 - schaktning pågår, borrar för fler sprängningar...
Norra - Hus 443+448
- hammarband monteras (för att inte sidorna ska ge med sig vid schaktningen senare) spontning pågår, förbereder för sprängningsarbetet...
Armeringsstation vid check-point - skapar armeringskorgar som ska användas till bla pumpgropen vid Västra...


Se bilder...
 
Samtliga bilder 23 februari 2012
Västra - Hus 438+439 - schaktning pågår, borrar för fler sprängningar, flyttar staket för att spränga för kommande ny väg...
Norra - Hus 443+448
- borrning pågår, spontning likaså, gamla entrén bortforslad, förbereder för sprängningar...

Se bilder...


 3 februari 2012 - västar (blivande hus 438 & 439). Sprängning pågår, 12 hål med ca 2 kg dynamit i varje...
 
Samtliga bilder 3 februari 2012
Västra - Hus 438+439 - pågår schaktning, förbereder för att flytta temporär väg, sprängning (borrar ca 3,5-4 m djupa hål, denna sprängning är totalt 12 hål med ca 2 kg dynamit i varje hål) Sprängare Mikael Gustavsson, Uppländska Berg...
Norra - Hus 443+448
- påbörjad rivning vid gamla entrén, bygger tätt mot innervägg eftersom tak ska rivas, även förberedelser inför spontning...
Södra entrén
- bilder exteriört & interiört. Reception, apotek, bankomat och skyltning dokumenterad...

Se bilder...
 
Samtliga bilder 24 januari 2012
Västra - Hus 438+439 - pågår schaktning, förbereder för sprängning (borrar ca 3,5-4 m djupa hål, denna spräning är totalt 15 hål med ca 4 kg dynamit i varje hål).
Norra - Hus 443+448
- påbörjad rivning vid gamla entrén...
Villa Medica
- nedmontering av byggställning, grund & källare på huset endast kvar. Övrigt går iväg med transporter för förvaring tills vidare...

Se bilder...

Bilder från 2013 - indelat per fototillfälle >>>

Tillbaka till första sidan >>>

 

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk ovan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida. Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktioner:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.

website statistics
 

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Foto / M&F Data, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping