Lundbergs - hemsida: www.lundbergs.se

 


Välkommen till M&F's bildarkiv för Lundbergs Kvarnbacken
Uppdaterad 09 januari 2020


   7 mars 2018, i område A pågår målning bland annat...

Info om hur du navigerar på sidan...

Klicka här för att komma till webkamera

2019 02 28

Översiktsbilder område B som färdigställs. Det läggs marksten, gjuter på gården mellan område A & B.  Utsiktsbilder från lägenhet i område B.

2018 12 18

Montage glas på balkonger i Område A där det även monteras kök, spacklas, målas, golv läggs osv.
Omårde B - lite fasadbilder och på insidan pågår målning och spackling bla

2018 11 01

Färdiga miljöer i område C, samtidigt som det pågår markarbete i anslutning till de färdiga ytorna.
Område A markarbeten, fasader & fönster till butiksytor. Område B pågår invändiga arbeten så som montring kök, spackling, målning, ytterdörrar får glastak mm

2018 03 20

Målat linjer och nu siffror i garaget under Område C samtidigt som det sätts fontersfog runt fönstrena i garaget...

2018 03 07

Område C där det förbereds för målning av linjer och det slutstädas i lägenheterna. Område B montering stomme och förberder frö gjutning. I område A pågår kakel, målning av väggar & tak samtidig som vissa lägenheter får nya golv lagda.

2018 01 26

Översikt område C färdiga miljöer exteriört, Område B gjuter golv mm


   20 december 2017, utsiktsbild från ett av husen i område A mot område C...

2017 12 20

Översikt område A & B där allt från stommemontage till kök monteras.

Frukost intas i Flygeln som en julhälsning från Lundbergs.

2017 11 08

Lägger mattor för att det inte ska kunna läcka vatten ner till garaget, tittar in i lägenheterna i C-området Hus 2 där köken monteras bla...


   13 oktober 2017, arbete med taket där flaggan är hissad...

2017 10 13

Lägenheterna växer fram i område C börjar det kännas färdigt, inergården skapas. Stomme pågår i område B & A och i område B pågår arbete på taket där flaggan är hissad.

2017 09 20

Förhandsvisning av 3 lägenheter i Hus C 1 trapphus 1


    14 september 2017, en utsiktsbild från kranen i område C...

2017 09 14

Utsiktsbilder från kranen i område C, gjuter inergårdsbjälklag de första skarvarna över marknivå i område B utanför hus B2...

2017 08 17

- Område A - Börjat med fönster bla...

- Område B - Just börjat med stommemontage nu när nya kranen är på plats, i övrigt är det arbete med grundläggning...

- Område C - Montering kök, parket och fasaden börjar få färg. Samtidigt pågår stommemontage förfullt mot Kvarngtan men ytterligare två huskroppar..


    19 juni 2017, Lundbergs första hyresgäster är på plast...

2017 06 19

- Område A - översiktsbilder...

- Område B - arbete med grunden pågår...

- Område C - i befintligt hus pågår montering av fönster och balkondörrar samtidigt som det isoleras i fläktrum. Stommemontage på de nya husen...

2017 05 08

- Område A - gjuter golv på plan 2 samtidigt som det pågår div installationer...

- Område B - översiktsbilder där det förbereds för gjutning av platta...

- Område C montering av isolering och de har även börjat sätta tegel på huset, samtidigt som takläggning pågår, montering fönster mm...

2017 04 11 Område C - stommemontage pågår, lägger tak, även bilder från div lägenheter på tsikten...


    8 mars 2017, område C fortsätter växa fram....

2017 03 08 Område C - bär in fönster, gips och samtidigt läggs tak, översiktstbilder på montage stomme...
2017 02 15 Område A - prefab-montage pågår...
2017 02 07 Gjuter grund område B, översikt område C, montage prefab i område A
2017 02 02 Montering inerarm på kranen som består av två delar
ena delen väger 10 ton och är 24 meter lång, hela armens längd är 51 m...


    2 februari 2017, montering kranarm som består av två delar den ena väger 50 ton...

2017 02 01 Kranmontage på område A...
2016 12 22 Gjutning av trapphus i kvarter 1, Hus A1 trapphus nr 1 bla, även översiktbilder över samtliga områden...


    18 november 2016, projekt Kvarnbacken kapar armeringsjärn...

2016 11 18 Börjat montering av stomme, översikt bygget...


    6 september 2016, projekt Kvarnbacken växer fram här är .

2016 09 06 Montering stomme område C, översiktbilder område A...
2016 08 22 Börjat montering av stomme, översikt bygget...


    3 augusti 2016, projekt Kvarnbacken - en av många detaljer på bygget...

2016 08 03 Grindar till området anländer, översikt bygget...
2016 06 30 Projektmöte på byggkontoret & översikt från "bryggan"


    31 maj 2016, projekt Kvarnbacken, även här går vi mot semestertider...

2016 05 31 En mindre sprängning, översikt byggnationen, gjutning av vägg pågår mm...
2016 04 12 Första dagen på strejk men som tur är drabbas inte alla på byggarbetsplatsen...


    11 mars 2016 förbereder inför gjutning...

2016 03 11 Översiktsbilder, arbete pågår med armering mm...

     19 januari 2016, 36 hål som fylls med 40 kg krut får 80 kubik berg att röra på sig...

2016 01 19 En av de första sprängningarna i projektet. Denna gång är det 36 hål ca 2.20 meter djupa som fylls med 40 kg krut och får 80 kubik berg att flytta på sig...


    9 december 2015, förbereder för projekt Kvarnbackens grund...

2015 12 09 Markarbete pågår med schaktning och de har börjat spåntning... 
2015 08 28 Inte mycket kvar av fastigheten, dags att börja med sorteringsarbete och sedan själva plattan... 


    28 augusti 2015, själva fastigheten är riven, dags att sortera...

2015 08 24 Rivningsarbetet pågår, ca 70% av fastigheten är borta


    20 augusti 2015, rivit väggen på långsidan...

2015 08 20 Rivit väggen på långsidan av fastigheten...


    18 augusti 2015, just börjat med rivning av Kv Barkeriet...

2015 08 18 Börjar med rivningsarbetet...
2015 04 16 Bilder innan projektet drar igång...


    16 april 2015 - Lundbergs projekt Kvarnbacken...

Info om hur du navigerar på sidan...
- Klicka på valfri länk ovan.
- Indexbilder visas... klicka på valfri bild och bilden visas i 980 px. Vill du återgå till indexsidan klicka på "back to gallery" högst upp till vänster. Vill du gå tillbaka till denna sida klicka på M&F-loggan högst upp till vänster på indexsidan.
- Finns det mer än en sida med indexbilder ser du det högst upp på höger sida. Där står då 1,2,3 osv...

Bildinstruktioner:
Innan användande av bild ska Sofia Andersson alltid kontaktas.
Copyright: Sofia Andersson, M&F Foto

free analytics for godaddy
 

 

Sofia Andersson, vcardfil , mobil 0708-305290, eller Magnus Andersson, mobil 0705-180673
M&F Data / M&F Foto, Faktor Palms väg 10, 602 09 Norrköping